Επαφή

Θέση:
Χειρουργός Οδοντίατρος
Πατριάρχου Ιωακείμ 6
54622 Θεσσαλονίκη
2310 241.741
...
Το ιατρείο λειτουργεί με προκαθορισμένα ραντεβού.

Φόρμα Επαφής

Αποστολή Email
(προαιρετικό)