Η πρώτη επίσκεψη

Κατά την πρώτη επίσκεψη πραγματοποιούνται:

  • λήψη ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού
  • κλινικός έλεγχος των δοντιών και των ούλων
  • λήψη ψηφιακών ακτινογραφιών
  • εντοπισμός τυχόν προβλημάτων
  • προτεινόμενο σχέδιο θεραπείας