Θεραπείες

  • ΘεραπείεςΕμφράξεις σύνθετης ρητίνης και ένθετα
  • Ανασύσταση και bonding δοντιών
  • Ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις (στεφάνες, γέφυρες)
  • Κινητή προσθετική (ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες)
  • Εξαγωγές δοντιών