Προληπτική Οδοντιατρική

  • Προληπτική ΟδοντιατρικήΚλινική εξέταση
  • Ψηφιακός ακτινογραφικός έλεγχος
  • Καθαρισμός (αποτρύγωση)
  • Φθορίωση
  • Αντιμετώπιση βρουξισμού με νάρθηκες